Szukaj na stronie

images/iacf1.jpg

Poznaj Szkołę Twórczej Edukacji

Jesteśmy niepubliczną szkołą podstawową. Realizujemy podstawę programową MEN w oparciu o najnowsze zalecenia neurodydaktyki (uczenie przyjazne mózgowi). Wykorzystujemy efektywną metodę projektów oraz elementy pedagogiki M. Montessori. Komunikujemy się stosując metodę NVC (Porozumienie bez Przemocy).
Skontaktuj się z nami

Kreatywne miejsce do nauki i rozwoju Twojego dziecka

Poza zajęciami programowymi, które prowadzimy w ciekawy i twórczy sposób, proponujemy dzieciom szereg zajęć kreatywnych (teatralnych, artystycznych, szachowych), które rozwijają intelektualnie, emocjonalnie i społecznie. Dzieci mają codziennie kontakt z językiem angielskim. Dbamy również o naturalną potrzebę ruchu poprzez zajęcia sportowe, spacery i zabawy na świeżym powietrzu.

Masz pytania? Skontaktuj się
Anna Janowicz-Przybyła
anna@ste.edu.pl +48 691 563 374

Potencjał dziecka


Edukację opieramy na indywidualnych możliwościach rozwojowych, zainteresowaniach i uzdolnieniach, a przede wszystkim na wzajemnym szacunku i poczuciu godności.
Poznaj ofertę
 

Uczenie przez działanie


Zamiast biernego przyswajania wiedzy przez ucznia wykorzystujemy aktywne, praktyczne działanie i eksperymentowanie. Uczymy poprzez działanie, rozwiązywane problemów, zrozumienie.
Poznaj ofertę
 
 

Ciekawość i inspiracja


Zamiast kar i nagród (motywacja zewnętrzna) staramy się zainspirować i zaciekawić ucznia (motywacja wewnętrzna) różnymi tematami i zagadnieniami, a popełniane błędy wykorzystujemy do dalszej nauki.
Poznaj ofertę
 

Nauczyciele przewodnicy


Zamiast nauczycieli podających gotową wiedzę mamy nauczycieli przewodników/organizatorów procesu kształcenia, wspierających samodzielność i aktywność uczniów.
Poznaj ofertę
 
 
 
 

Nasze podejście

Pragniemy, aby dzieci miały możliwość nabywania kompetencji potrzebnych w życiu. Potrafiły adaptować się do ciągle zmieniających się warunków we współczesnym świecie i stały się kreatorami zastanej rzeczywistości.Chcemy, aby dzieci w naszej szkole:
 •  Umiały nawiązywać relacje oparte na wzajemnym szacunku, zrozumieniu i empatii
 •  Rozpoznawały i wyrażały swoje emocje i potrzeby
 •  Były wewnątrzsterowne i odpowiedzialne za siebie
 •  Były samodzielne, umiały pokonywać trudności i nie bały się popełnia błędów
 •  Krytyczne podchodziły do wiedzy i schematów funkcjonujących w społeczeństwie
 •  Umiały rozwiązywać konflikty w duchu porozumienia, troszcząc się o siebie wzajemnie
 •  Były radosne, ciekawe i szczęśliwe
 •  Odkryły swój twórczy potencjał i realizowały go z pasją


 

Oferta Szkoły Twórczej Edukacji w skrócie

Dzieciom w ramach oferty szkoły zapewniamy:

 • program edukacyjny rozszerzony w stosunku do podstawy programowej MEN, dostosowany do indywidualnych potrzeb dzieci,
 • program zajęć dodatkowych według potrzeb uczniów, m.in. zajęcia artystyczne, plastyczne, ruchowe, taniec,
 • opiekę nad uczniem przed zajęciami od godz. 8.30 oraz po zakończonych zajęciach do godz. 16.00,
 • naukę języka angielskiego,
 • klasy liczące do 12 uczniów.
 

Jak wygląda dzień w naszej szkole?

Szkoła sprawuje opiekę nad uczniem przed zajęciami od godz. 8.30 oraz po zakończonych lekcjach do godz. 16.00 w ramach organizacji świetlicy szkolnej.
 

Plan dnia

 • 08.30 - 09.00 

zajęcia świetlicowe

 

 • 09.00 - 13.30

zajęcia programowe/praca własna dzieci

 

 • 13.30 - 14.00

przerwa obiadowa

 

 • 14.30 - 16.00

zajęcia zintegrowaneW szkole nie używamy dzwonków, aby nie przerywać dzieciom zajęć, jednak zmęczone dzieci mogą odpoczywać wtedy, gdy tego potrzebują.

 

Wyżywienie

Katering można zamówić dodatkowo. Koszt obiadu to 12 zł dziennie. Posiłki dostarczane są przez firmę cateringową.

 

Dbamy o wszechstronny rozwój i potencjał każdego dziecka.


 
ul. Wierzbowa 34 Gdynia 81-558
Gdynia / Polska  +48 691 563 374