Szukaj na stronie

Od 1 września 2023 otwieramy 1 klasę licealną.

Alternatywne Liceum jest dla osób, które:

📣 chcą podążać indywidulną ścieżką rozwoju i edukacji,
📣 potrafią i chcą uczyć się samodzielnie,
📣 chcą łączyć samodzielność ze wsparciem i przynależnością,
📣 lubią przebywać i uczyć się w małych grupach,
📣 mają poczucie, że w tradycyjnej szkole marnują czas i chcieliby wziąć odpowiedzialność za edukacje w swoje ręce!
oraz dla Ciebie Rodzicu, jeśli oprócz edukacji, ważny jest dla Twojego dziecka dobrostan psychiczny, rozwój emocjonalno - społeczny oraz czas na rozwijanie ich zainteresowań i pasji.
Naszym głównym celem jest tworzenie warunków umożliwiających uczniom rozwój osobisty z poszanowaniem ich godności i wolności światopoglądowej oraz uwzględniających ich indywidualne potrzeby.
 
Zarys funkcjonowania Liceum Alternatywnego: 
 1. Uczniowie realizują obowiązek szkolny w tzw. edukacji domowej. 
 2. Głównym celem Liceum Alternatywnego jest przygotowanie licealistów do egzaminu maturalnego. 
 3. Istnieje możliwość realizacji rozszerzonych przedmiotów do wyboru: język angielski, biznes i zarządzanie, matematyka lub ewentualnie inne po wcześniejszych ustaleniach.
 4. Przewidywana grupa 8 osobowa ze względu na indywidualne podejście do każdego ucznia. 
 5. Zajęcia odbywać się będą stacjonarnie i zdalnie wg potrzeb. 
 6. Opieramy się na swoich doświadczeniach wynikających z kilkuletniego prowadzenia szkoły podstawowej dla uczniów będących w edukacji domowej oraz czerpiemy z doświadczeń innych zaprzyjaźnionych, alternatywnych liceów.

Kluczowe wartości szkoły: 
 • Relacja - Uważamy, że fundamentem edukacji są relacje. W Liceum Alternatywnym troszczymy się o to, co dzieje się między ludźmi i szanujemy autonomię każdej osoby, która decyduje się do nas dołączyć. Pomagamy tworzyć pozytywne więzi. 
 • Szacunek - Wierzymy, że różnorodność jest piękna! Zachęcamy do wymiany myśli i poglądów. Nie mamy monopolu na wiedzę i sposób życia. Pomagamy podejmować świadome decyzje. Uczymy krytycznego doboru treści. 
 • Wolność - Zachęcamy do odkrywania wolności oraz dowiadywania się czego naprawdę nastolatek chce i na czym mu zależy. Towarzyszymy w dokonywaniu samodzielnych wyborów i w odczuwaniu ich konsekwencji. Dbamy o równowagę między wsparciem, a wyzwaniami. 
 • Autentyczność: Dbamy o otwarte komunikowanie. Opieramy je na zaufaniu i autentyczności. Rozmawiamy na wszystkie tematy oraz dzielimy się swoimi poglądami i odczuciami. Stawiamy na prawdziwy i życzliwy kontakt między ludźmi. Unikamy sztuczności i udawania.

Do udziału w programie zapraszamy osoby, które: 
 1. Szukają alternatywy do nauki w tradycyjnym liceum.
 2. Chcą mieć wpływ na to, czego i jak będą się uczyć. 
 3. Są ciekawe siebie, świata i innych ludzi. 
 4. Są życzliwe dla innych ludzi i chcą uczyć się, jak budować zdrowe relacje. 
 5. Decydują się nie tylko na udział w zajęciach, ale też chcą współtworzyć szkolną Społeczność.

Liceum Alternatywne nie jest szkołą terapeutyczną. Dlatego jeżeli kandydat doświadcza trudności, wymagających innego wsparcia niż możemy zaoferować, nie będziemy mogli zaprosić go do udziału w programie. 

Etapy rekrutacji: 
 1. Kontakt z Liceum Alternatywnym;
 2. Konsultacja wstępna z kandydatem oraz rodzicem;  
 3. Spotkanie kandydata w tutorem;  
 4. Po spotkaniach kadra szkoły, podejmuje decyzję o przyjęciu lub nieprzyjęciu kandydata do szkoły, o czym kandydat zostaje poinformowany drogą mailową; szkoła nie ma obowiązku uzasadniania decyzji o nieprzyjęciu ucznia.

ZAKRES UCZESTNICTWA:

W ramach spełniania obowiązku nauki poza szkołą w Liceum Alternatywnym uczestnik programu otrzymuje: 
 1. Dostęp do zajęć zgodnie z planem ustalonym na dany rok szkolny.
 2. Uczestnictwo w spotkaniach szkolnej Społeczności. 
 3. Możliwość uczestniczenia i wsparcia w sesjach klasyfikacyjnych od października do czerwca oraz w egzaminie maturalnym. 
 4. Możliwość wsparcia tutora zgodnie z ustalonymi indywidualnie zasadami podczas tutoringów indywidualnych.

Opłaty w naszej szkole

 • Czesne:
  1 500 PLN płatne 12 miesięcy w ciągu roku, rozpoczynając od września
 • Jednorazowe wpisowe:
  1 500 PLN (możliwość rozłożenia na raty)
Po więcej informacji zapraszamy do kontaktu bezpośredniego przez Facebooka, telefonicznie lub też poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego pod adresem: formularz zgłoszeniowy

LICEUM.jpg

Dbamy o wszechstronny rozwój i potencjał każdego dziecka.


 
ul. Wierzbowa 34 Gdynia 81-558
Gdynia / Polska  +48 691 563 374