Szukaj na stronie

W naszej szkole wykorzystujemy kreatywne i sprawdzone metody nauczania, które gwarantują największą skuteczność kształcenia oraz wspierają rozwój intelektualny, emocjonalny oraz społeczny każdego dziecka:

Metoda projektów

więcej

Pedagogika Marii Montessori

więcej

Neurodydaktyka

więcejMetoda projektów

Na zajęciach m.in. wykorzystujemy metodę projektu ponieważ kluczową cechą projektu jest odkrywanie, które uwielbiają wszystkie dzieci i wielkim entuzjazmem angażują się w poszukiwanie odpowiedzi na pytania, które one same lub przy pomocy nauczyciela sformułowały i które przekształciły się w postępowanie badawcze. Przed uczniami stawiane są problemy zbliżone do tych, z którymi mogą spotkać się w życiu i wzbudzające ich zainteresowanie. Jednocześnie dzieci podejmują samodzielnie decyzje oraz ponoszą za nie odpowiedzialność. Rola nauczyciela ogranicza się do stworzenia odpowiednich warunków do pracy uczniów i wspomaganie ich pomocą, gdy tego potrzebują.

Uczniowie w trakcie realizacji projektu rozwijają następujące kompetencje:

 • komunikowanie się,
 • twórcze myślenie,
 • praca w grupie,
 • rozwiązywanie problemów,
 • korzystanie z informacji,
 • podejmowanie decyzji,
 • radzenie sobie w sytuacjach nowych i nieprzewidzianych,
 • negocjowanie,
 • prezentowanie własnej pracy i zdania

Pedagogika Marii Montessori

Korzystamy również z założeń pedagogiki Marii Montessori, w której podstawową zasadą jest wolność wyzwalająca kreatywność i samodzielność ucznia, a jednocześnie prowadząca go w trakcie rozwoju do samodyscypliny i odpowiedzialności .

Dzieci mogą uczyć się we własnym tempie, w zgodzie ze swoimi możliwościami i potrzebami, wybranego przez siebie materiału używając dostępnych pomocy dydaktycznych opracowanych przez M. Montessori, których zaletą jest to, że każde dziecko jest w stanie skorygować swój błąd.

W czasie zajęć dzieci nie siedzą w ławkach, mogą się swobodnie poruszać po klasie i decydować o wyborze najlepszego dla siebie miejsca :przy stoliku, na dywanie lub na podłodze.

W jednej grupie ok.12-15 osobowej znajdują się dzieci z klas 1-3, co pozwala dzielić się wzajemnie posiadaną wiedzą, w naturalny sposób nawiązują się relacje społeczne, a sytuacje wywołują współdziałanie i współpracę.

Nauczyciel jest przewodnikiem pokazuje, wyjaśnia dziecku w jaki sposób pracować z materiałami rozwojowymi, po czym całą aktywność oddaje w ręce dziecka. Dzięki takiemu podejściu dzieci stają się samodzielne i niezależne.


Neurodydaktyka

W celu wsparcia procesu kształcenia, aby dzieci uczyły się z przyjemnością i rozwijały w pełni swój potencjał wykorzystujemy zalecenia neurodydaktyki:

 • bazujemy na zainteresowaniach, pasji i uzdolnieniach, czyli motywacji wewnętrznej,
 • zapewniamy bogatą ofertę edukacyjną szanującą autonomię dzieci,
 • stosujemy aktywne metody nauczania,
 • budujemy dobre relacje, aby dzieci miały odwagę być sobą,
 • tworzymy przyjazne i bezpieczne środowisko do nauki i rozwoju (nie oceniamy, nie krytykujemy, nie stosujemy kar)

Uczymy poprzez:

 • działanie,
 • rozwiązywane problemów,
 • zrozumienie,
 • korzystanie z doświadczeń własnych i innych osób,
 • różnorodność sytuacji,
 • korzystanie z pomocy dydaktycznych
 • kontakty z innymi ludźmi
 • zabawę

Zaufanie okazywane dziecku przez dorosłych powoduje, że zaczyna ono wierzyć w siebie.

Dbamy o wszechstronny rozwój i potencjał każdego dziecka.


 
ul. Wierzbowa 34 Gdynia 81-558
Gdynia / Polska  +48 691 563 374