Szukaj na stronie

Uważamy, że stworzenie w Gdyni kreatywnego miejsca dla dzieci do nauki i rozwoju jest sprawą priorytetową. Nasze dzieci nie muszą chodzić do tradycyjnej szkoły, siedzieć w ławkach, uczyć się tego samego materiału w tym samym czasie, bez względu na swoje predyspozycje i możliwości oraz marnować swojego potencjału.

Szkoła Twórczej Edukacji rozpoczęła działalność 1 września 2016 r.

Czesne obejmuje:

 •  program edukacyjny rozszerzony w stosunku do podstawy programowej MEN dostosowany do indywidualnych potrzeb dzieci
 •  niewielkie klasy – do 12 uczniów
 •  zajęcia z języka angielskiego
 •  zajęcia świetlicowe do godz. 16
 •  opieka pedagoga
 •  realizacja projektów, dni tematycznych
 •  spotkania z ciekawymi ludźmi
 •  zajęcia adaptacyjne

Czesnym nie są objęte:

 •  podręczniki i inne indywidualne pomoce dydaktyczne
 •  zajęcia z logopedii
 •  dodatkowe zajęcia pozalekcyjne
 •  wycieczki
 •  posiłki

Opłaty w naszej szkole


 • Czesne:
  1 500 PLN dla edukacji wczesnoszkolnej
  płatne 12 miesięcy w ciągu roku, rozpoczynając od września

 • Jednorazowe wpisowe:
  1 500 PLN (możliwość rozłożenia na raty)

Zapisz swoje dziecko

 

Dbamy o wszechstronny rozwój i potencjał każdego dziecka.


 
ul. Wierzbowa 34 Gdynia 81-558
Gdynia / Polska  +48 691 563 374